Stichting Topturnen Haaglanden & Westland

STHW faciliteert in samenwerking met aangesloten verenigingen een Topturn klimaat met de juiste gecertificeerde mensen, professionele middelen en programma's zodat jongens/heren topturners met plezier en inzet turnen kunnen bedrijven om een ieders gestelde doelen te kunnen behalen. Wij richten ons dan ook primair op topturners met potentie voor turnen in minimaal de ere, eerste of tweede divisie.

Ontstaansgeschiedenis

In de regio Haaglanden en het Westland was herenturnen op hoger niveau (3e divisie en hoger) voor 2004 niet mogelijk. Om het herenturnen naar een hoger plan te trekken, is toentertijd door Danny van Boxtel in nauw overleg en ondersteund door de verenigingen CGV Die Haghe en DOS Monster, op 6 december 2004, de Stichting Topturnen Haaglanden & Westland (STHW) opgericht. Door deze samenwerking werd het voor deze, en inmiddels meerdere verenigingen in de regio, mogelijk een groot aantal trainingsuren voor jongensselectie op hoog niveau voor zijn leden aan te bieden en is STHW het verlengstuk van de aangesloten verenigingen voor het faciliteren van heren topturnen voor de desbetreffende selecties. STHW is sinds 2008 aangesloten bij de KNGU en wordt ondersteund door het Olympisch Netwerk.

Contact:


info@topturnenhw.nl
0648073587
https://www.instagram.com/topturnenhw
https://www.facebook.com/topturnenhw