Jong Talenten Groep

Doel van de JTG
Onderdeel van Stichting Topturnen Haaglanden & Westland is de Jong Talenten Groep met als doel de instroom van getalenteerde turners meer te structureren en zodoende een goede basis mee te geven voordat zij instromen in de reguliere opleiding van de stichting.
Programma

Het Jong Talent zal starten met Traject I (elementaire opleiding) welke een half seizoen duurt en start in principe in september. Gedurende deze periode wordt onder meer het basisniveau en talent getoetst onder begeleiding van de trainer(s) van de stichting.

Als examen van deze periode zal het Jong Talent deelnemen aan de districtswedstrijd van Zuid-Holland. De toetsingen en waarnemingen van het traject en examen dienen als basis voor het niveau-indelingsoverleg (NIO), welke plaatsvindt met ten minste de scout trainer, de talententrainer en de hoofdtrainer, waarin wordt besproken in welk niveau het Jong Talent zal gaan instromen en aan welke aandachtspunten moeten worden gewerkt.

Na het NIO start voor het Jong Talent het opvolgende Traject II welke eveneens een half seizoen duurt. Tijdens dit traject worden de basiselementen verder getraind en wordt gewerkt aan de aandachtspunten uit het NIO. Het tweede traject wordt afgesloten door deelname aan de Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen.